I januar 2019 starter språkkurs i samisk som fremmedspråk. Kurset er et innføringskurs i samisk hvor man blant annet lærer samisk uttale, skrive enkle setninger og føre enkel kommunikasjon på samisk.

Studie: SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1
Studiestart: januar 2019
Studiested: Ástávuona Giellagoahtie / Samisk språksenter, Deannjá/ Tennevoll

Påmelding:
Søknad om opptak til enkeltemnet SAM-1031 gjøres til Universitetet i Tromsø innen 1.desember 2018.
Link til universitetets lokale søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=UiT
For påmelding til studiet brukes studiekoden 9199 Enkeltemner, (ikke realfag) lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.
Etter godkjent opptak må hver enkelt registrere seg som student og melde seg opp til eksamen innen 1.februar 2019.

For spørsmål eller mer informasjon kontakt Kristina J. Eira ved Ástávuona Giellagoahtie/ Samisk språksenter, 77 17 66 33, kristinae@lavangen.kommune.no

Buresboahtin! / Velkommen