Retningslinjer:

  • Flere kan samarbeide om markeringen av Samefolkets dag 2021.
  • Lavangen kommune/Samepolitisk utvalg kan være samarbeidspartner. Ved samarbeid med Lavangen kommune/Samepolitisk utvalg skal minst 1 ansatt ved samisk avdeling og/eller 1 medlem av Samepolitisk utvalg sitte i arrangementskomiteen.
  • Lavangen kommune disponerer Lauvhallen til markering av Samefolkets dag.
  • Søknaden/henvendelsen skal inneholde budsjett og utkast til program.
  • Etter gjennomført arrangement skal regnskap og rapport/evaluering sendes inn til Lavangen kommune, samisk avdeling. Samepolitisk utvalg skal godkjenne regnskap og rapport/evaluering før utbetaling.

Arrangementet skal følge FHI’s retningslinjer for smittevern. Følg med på hvordan smittesituasjonen rundt covid-19 utvikler seg og rådfør dere med smittevernlegen i kommunen.

 

​Samepolitisk utvalg er Lavangen kommunes forvaltningsorgan for årlige markeringer av Samefolkets dag.

Send en skriftlig søknad/henvendelse til Lavangen kommune, samisk avdeling: sanne.utsi@lavangen.kommune.no innen 07.desember.

Samepolitisk utvalg behandler henvendelsen(e)/søknaden(e) ved neste SPU-møte.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Sanne-Marja Utsi, samisk språkkonsulent, tlf. 91 38 92 69 eller sanne.utsi@lavangen.kommune.no