Kommunestyre skal velge meddommere til Ofoten tingrett og Ofoten- og Sør-Troms jordskifterett for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Vi ber om ditt forslag på navn.  Du kan melde deg selv, eller foreslå andre. Send e-post postmottak@lavangen.kommune.no med ditt navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato (ikke personnummer), utdannelse, yrke og arbeidsgiver.

Forklaring og krav
Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. 

  • Du må ha gode norskkunnskaper og være personlig egnet til jobben.
  • Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start.
  • Du må ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, eller under gjeldsforhandling, konkursbehandling/ konkurskarantene.
  • Du må være registrert bosatt i kommunen på valgdagen

Les mer: domstol.no