Gielas reinbeitedistrikt benytter Snørken-området som kalvingsområde. Reinflokken er nå flyttet inn i området. Dyra er sårbare for forstyrrelser og trenger hvile og ro. Lavangen kommune henstiller til alle som ferdes i området om å vise hensyn. Kommunen ber også om at båndtvangen respekteres for de som ferdes ute med hund.