Vi prøver oss i år på et nytt tilbud. Det vil si åpen kulturskole. Her kan alle (gratis) komme innom å få øvd enten i grupper eller hver for seg. Geir-Ove Mortensen vil være tilstede for oppfølging.

Hver onsdag kl. 18-20.
Første onsdag er 05.01.2022

 

Lavangen kulturskole