Sted: Lavangen skole, kantina 
Arrangør: Midtre-Hålogaland friluftsråd og Lavangen kommune

Vi inviterer til innspillsmøte om tiltak i kommunens ferdselsåreplan.Alle er velkommen!

Les om planarbeidet