Eldrerådet er et kommunalt rådgivende organ. Rådet er oppnevnt av kommunestyret, selv om de er ikke valgt politisk, regnes de som folkevalgte. Leder av eldrerådet kan delta i kommunestyret. De har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Medlemmer 2019-2023:

  • Alex Norbakken -leder
  • Johan Svendsen
  • Edith Lyngmo
  • Johan Lyngstad
  • Ruth Løberg

 

Personlige varamedlemmer 2019-2023:

  • Oddrun I. Kristiansen
  • Sonja Solstad
  • Viktor Andberg
  • Herolf Samuelsen
  • Mathilde Norbakken