Frisklivssentralen er et kommunalt tiltak for å hjelpe og støtte personer som ønsker å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Du trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å delta på en Frisklivssentral.

Du får hjelp til endring gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivsentralen i Lavangen tilbyr:

"Motiverende interjuv". Samtaler som baseres på motivasjon og mestring til livsstilendring.

Gruppetrim. Fysisk aktivitet både ute i naturen , inne i Lauvhallen evt. Adrenalin og bassenget. Tilbudet lages etter hver enket sitt behov og skal være morsomt og helsefremmede. I tillegg er vi behjelpelig med å formidler kontakt med ulike tilbud innen fysisk aktivitet som lag og foreninger i Lavangen tilbyr.

"Bra mat for bedre helse" , er et kurs som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Kurstilbudet er laget for deg som ønsker inspirasjon i forhold til bra mat. Kurset bygger på gjeldende kostholdsanbefalinger, og kurskveldene består av fakta, diskusjon og noe pratisk matlaging.

"Røykfrie sammen" er et røykesluttkurs utarbeidet av Helsedirektoratet.