Ditt forslag - med begrunnelse - sender/leverer du skriftlig til oss  innen 01.06.2020. 

Lever forslaget til servicekontoret, send brev eller send e-post til postmottak@lavangen.kommune.no
Her kan du lese statuttene for de ulike prisene. Formannskapet avgjør hvem som får årets pris. 
Prisene deles ut på kommunestyremøtet i august.

Gaver til nyfødte Lavangsværinger planlegges utdelt på samme møte.

 

Ordfører Hege Rollmoen