Kulturpris - statutter

  1. Lavangen kommune v/formannskapet kan hvert år dele ut en kulturpris. Dersom man ikke finner fram til aktuelle kandidater et år, kan prisutdelingen utgå dette året. Formannskapet vedtar for valgperioden hva prisen skal bestå av og ved hvilken anledning utdelingen skal finne sted.
  2. Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør - eller har gjort - en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen, enten som utøver eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunene utad på en verdig måte.
  3. Prisen kunngjøres hvert år på høvelig måte slik at både enkeltpersoner og lag/foreninger har anledning til å komme med begrunnede forslag til kandidater.
  4. Formannskapet vedtar som B-sak hvem som skal tildeles prisen. Utvalget står helt fritt til å velge den kandidat man ønsker, også kandidater som blir foreslått i møtet.
  5. Spørsmål om innhabilitet avgjøres etter reglene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kap. II-§6.
  6. Vedtaket gjøres kjent for flg:
  • Medlemmer som deltar på møtet, også den/de innhabile
  • Prisvinner
  • De som nødvendigvis må vite navnet.

Vedtaket holdes hemmelig for andre inntil utdelinga finner sted.

Forslag på kandidater – med skriftlig begrunnelse – sendes Lavangen kommune innen 1. juni hver år.

Sist vedtatt av fsk 24.04.12, sak 45/12

Kulturpris - tidligere vinnere

Kulturprisen ble for første gang utdelt i 1990. (Dette var 2. året Lavangvekka ble arrangert). Oversikt over alle som pr. i dag har fått kulturprisen i Lavangen:

1990 UL Fram

1991 Oddny Røkenes

1992 Lavangsminne

1993 Lavangen skole- og amatørkorps

1994 Jarle Nygård

1995 Karin og Torfinn Lind

1996 Sangkortet Harmoni

1997 Eirin Haagensen

1998 Lavangen IF

1999 LHL v/ oddlaug Berg

2000 Harold Jenssen

2001 Einar Eriksen

2002 ingen utdeling

2003 Tennevoll sanitetsforening og Kjeiprød sanitetsforening

2004 Mary og Børge Nilssen

2005 Inger Andreassen

2006 Jentoft Teigland

2007 Åse og Elling Ellingsen

2008 Ard-Eirik Hermannsen Blogginnlegg fra utdeling

2009 Lavangen Fjellvandrerlag

2010 UL Rett Leid

2011 Gisle Årberg Artikkel fra Salangen-Nyheter

2012 Svein Ola og Kåre Nygård Artikkel fra Salangen-Nyheter

2013 Viggo Antonsen Artikkel fra Folkebladet 2013

2014 Jan Johnsen Artikkel fra Fremover

2015 Jan Ivar Strømseth

2016 Oddveig Johansen Artikkel fra Salangen-Nyheter

2017 Oddrun I Kristiansen Artikkel fra Fremover 2017

2018 Lise Berg Vimme

2019 Geir-Ove Mortensen

2020 Anne Strømmesen

2021 Inger Lise Rabbum

Ungdomspris - statutter

1. Lavangen kommunes ungdomspris kan gis til en ungdom eller en gruppe/lag som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats for Lavangen.

2. Prisen kan deles ut til ungdom mellom 13 og 23 år.

3. Publikum inviteres til å foreslå kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet, og være levert Lavangen kommunen innen 1. juni.

4. Lavangen kommunes ungdomspris består av pengegave, diplom og prissymbol.

5. Ungdomsprisen kan deles ut på høvelig arrangement for ungdom i Lavangsvekka.

6. Kulturutvalget vedtar som B-sak hvem som skal tildeles prisen. Utvalget står helt fritt til å velge den kandidaten man ønsker, også kandidater som blir foreslått i møtet.

7. Jury for prisen er formannskapet.

Sist endret av formannskapet 24.04.12 sak 45/12.

Ungdomspris - tidligere vinnere

Ungdomsprisen ble første gang utdelt i 2010, oversikt over alle som pr. i dag har fått ungdomsprisen i Lavangen:

2010 Marcus Nygård

2011 Lavangen Paintballklubb Artikkel fra Salangen-Nyheter

2012 Lasse Nyborg Olsen

2013 Jonas A. M. Rasmussen Artikkel fra Fremover

2014 Håkon Nygård

2015 Irene M Antonsen Artikkel fra Fremover

2016 Musikanter i Lavangen skolemusikk under 23 år

2017 Lavangen kristelige skolelag

2018 Karl-Kristian Berg

2019 Leif-Ove J. Halonen

2020 Varankana (JJ) Sørensen

2021 Asmaa Ibrahim Abdallah Jaly