Levekårsutvalgte takker for tilbakemeldinger og inviterer lag og foreninger til møte. Lag som ikke har gitt tilbakemelding er også velkommen til å delta.
Tid og sted:

Ungdomshuset på Tennevoll - onsdag 11.11.20 kl. 18.00.

Tidligere oppslag i saken

Har du spørsmål om dette møtet? Ta kontakt med utvalgets leder Viktor Andberg.