Antall smittede er på samme nivå som i de siste ukene.

Fra kl 2300 tirsdag 1. februar gjelder følgende nasjonale råd og regler.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/