Tidligstemming

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter 9.august. Henvendelse om tidligstemme kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Om du ønsker å tidligstemme i Lavangen kan henvende deg til servicekontoret på kommunehuset. Ta kontakt på telefon 922 11 415 eller e-post: postmottak@lavangen.kommune.no

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september. Du kan forhåndsstemme i alle valglokaler som tilbyr forhåndsstemming, i hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.  

 

Forhåndsstemming på Lavangsheimen

På Lavangsheimen torsdag 9. september, fra kl 1000-1300.

 

Valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

 

Lavangen skole, kantina.

Valglokalets åpningstider:
Søndag 12. september 2021 fra kl 14.00 til kl 19.00.
Mandag 13. september 2021 fra kl 10.00 til kl 19.00.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Det gjelder også Sametingets valgmanntall. Du må stå i Sametingets valgmanntall hvis du skal stemme ved Sametingsvalget.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregistrert som bosatt 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

 

Søknad eller klage om feil i manntallet sendes til: 

Valgstyret i Lavangen kommune
Nesveien 7
9357 Tennevoll 

Kan også leveres til servicekontoret på kommunehuset.

Kan jeg stemme hjemmefra?

Om du på grunn av sykdom, uførhet, karantene eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan du søke om å stemme der du oppholder deg. Fristen for å søke om dette er fredag 10. september klokken 10.00.

Ta kontakt med kommunen på telefon 922 11 415 eller epost: postmottak@lavangen.kommune.no dersom du ønsker å stemme hjemme.

 

 

Informasjon om valgkort

I år får du digitalt valgkort for å stemme ved stortingsvalget. For sametingsvalget får du valgkortet på papir.

Hvor finner jeg digitalt valgkort og hvordan bruker jeg det?
Du får valgkortet ditt i digital postkasse (Digipost, E-boks eller Altinn).Du får varsel når valgkortet ditt er klart. (Du kan også finne det på digitalt valgkort på valg.no. )

Du åpner det på telefonen og viser det til valgfunksjonæren når du skal avlegge stemme. 

Hvor sikkert er digitalt valgkort?
Digitalt valgkort er like sikkert som nettbank og andre elektroniske tjenester hvor du logger på med personlig innlogging i ID-porten.

Hva om jeg ikke har opprettet digital postkasse eller reservert meg? Og hva med eldre som ikke bruker elektronisk postkasse?
Da får du valgkortet tilsendt i posten.  Du kan også finne det på digitalt valgkort på valg.no. 

Hvis du har reservert deg mot elektronisk post, får du valgkortet på papir. Les mer om digitalt valgkort.

Har du reservert deg mot elektronisk post, eller ikke har brukt din digitale postkasse de siste 18 månedene får du valgkortet tilsendt på papir.

Hvordan stemmer jeg med digitalt valgkort hvis jeg ikke har smarttelefon?
På det digitale valgkortet står det mer informasjon om stemmegivning. Du kan printe ut valgkortet og ta det med (Det er ikke nødvendig å ha med utskrift av digitalt valgkort hvis du har smarttelefon.)

Må jeg ha med valgkort for å stemme?
Nei, men du må ha med gyldig ID. Gyldig ID er for eksempel førerkort eller pass. (PS: Digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon.)

Det er ikke nødvendig å vise frem valgkortet når du stemmer, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

 

Kan jeg stemme på nett med digitalt valgkort?
Nei, det er ikke mulig å stemme på nett ved valg i Norge. Alle stemmer avlegges på papir.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du:

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Les mer om hvordan du bruker stemmeretten din ved valg.

Du har stemmerett ved sametingsvalget hvis du:

 • er registrert i Sametingets valgmanntall
 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret

Les mer om stemmerett ved sametingsvalget.

Smittevern ved valget

Valget i Lavangen vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Valget skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. I følge regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet, må vi gå ut fra at det fortsatt vil være smitteverntiltak. 

På Valg.no kan du lese om smittevern for valget

 

Enn om jeg er i karantene eller isolasjon?

Vi anbefaler deg som er i karantene å vente med å stemme til du er ute av karantenen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan du:

 • Stemme fra bilen din både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene.
 • Stemme hjemme

Er du i isolasjon eller har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, skal du vente med å stemme til du er frisk og ute av isolasjon. Den siste uken før valgdagene kan du stemme hjemmefra. Da vil to valgmedarbeidere med smittevernutstyr komme hjem til deg for å ta imot stemmen din. Du må ha på deg munnbind når du avlegger stemme hjemme.

Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme frem til kl. 10. på valgdagen 13. september. For andre er fristen fredag 10. september kl. 10.00.

Valgdatoer

 • 1. juli: Tidligstemming starter.
 • 10. august: Ordinær forhåndsstemming starter.
 • 9. september: Stemming på Lavangsheimen
 • 30. august: Hjemmestemming starter.
 • 10. september: Siste frist for søknad om hjemmestemming kl. 10:00.
 • 10. september: Siste dag for forhåndsstemming.
 • 13. september: Valgdagen. I Lavangen er valglokalene også åpne søndag 12. september.

Hvordan forhåndsstemmer jeg i utlandet

Om du  ikke er hjemme på valgdagen 13. september 2021, kan du forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Du har selv ansvar for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 13. september kl. 21.00. 

Les mer om å stemme fra utlandet