Folkehelse handler om forebygging og retter seg mot befolkningen som gruppe, ikke enkeltindividet. Tiltak for å bedre befolkningens helse kan handle om oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Vi har en utmerket infrastruktur for kultur, fritid og idrett. Lauvhallen er både flerbrukshall og basseng. Vi har småbåthavn, skiløyper med og uten lys, bibliotek, ballbinge, kunstgressbane, frivilligsentral og merkede turløyper. Lag og foreninger spiller en betydelig rolle hos oss innen folkehelse, de har aktiviteter for alle aldersgrupper året rundt. 

 

Folkehelsearbeid er samfunnsutvikling – vi må tenke helse i alt vi gjør. Å styrke folkehelsen i kommunen handler om å rette innsatsen der virkningen kan ha størst effekt og gevinst.