Helsesykepleier Anne Gullbakk er i 80 % stilling fom 1. oktober 2021.  Hun jobber mandag – torsdag og har fri fredag.  Informasjon
Torsdag har hun skolehelsetjeneste og vil da være på skolen i skoletiden.


Sykepleier Ingrid T. Lambertsen, telefon 959 67 346,  har ansvaret for Covid 19-vaksinering.  Ingrid er på helsestasjonen hver onsdag, og har telefontid mellom kl. 13.00-15.00.

Psykiatrisk sykepleier Edith Hansen er på skolen hver tirsdag fram til lunsj.