Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Barnet ditt vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn. Formålet med helsestasjonstjenesten er å forebygge sykdom og ivareta barnets helse.

Småbarnsforeldre er opptatt av blant annet amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, barnestell, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek. På helsestasjonen kan du spørre om det du lurer på og få veileding.

Ved behov formidler helsestasjonen kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Nyinnflyttede barnefamilier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon.

Tjenesten er gratis.