Helsesykepleier deltar i undervisning og informasjonsarbeid for barn, ungdom og foreldre om tema som pubertet, kropp og helse, seksualitet, psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet, snus/røykeslutt, god kommunikasjon hjemme, forebygging av vold og seksuelle overgrep og andre tema som er viktige for god helse og trivsel. Helsesykepleier deltar i ansvarsgrupper og kan være bindeledd mellom ulike hjelpeinstanser ved behov.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever/foresatte, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsesykepleier har kontor på skolen (2. etg.) hver torsdag i skoleåret. Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd.