Om barnehagen

Lauvmakken barnehage er en barnehage med plass til inntil 70 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er en kombinert avdelings- og basebarnehage. Les mer barnehagefakta hos Utdanningsdirektoratet.