Lavangen skole er en fulldelt 1.-10. skole. Skolen tilbyr samisk som 1. og 2. språk for elever som ønsker det. 

Grunnskolepoeng i Lavangen er litt bedre enn i Troms og på landsbasis. Sykefraværet blant elevene er lavt, noe som indikerer at elevene trives og har noen å være sammen med. Ca 13% av elevene er fremmedspråklige. 


 

Lavangen skolebibliotek