Andre forvaltningsområder for samisk språk

Troms og Finnmark:
Gáivuotna/Kåfjord
Guovdageaidnu/Kautokeino
Kárášjohka/Karasjok
Deatnu/Tana
Unjárga/Nesseby,
Porsáŋgu/Porsanger 
Dielddanuorri/Tjeldsund

Nordland:
Hábmer/Hamarøy
Aarborte/Hattfjelldal

Trøndelag:
Snåase/Snåsa 
Raarvihke/Røyrvik 
Røros

De tre nordligste fylkeskommunene, Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet.

Kilde: Sámediggi - Sametinget

Samisk navn på Lavangen kommune

Loabága suohkan ble den 19.desember.2014 fastatt som samisk navn for Lavangen kommune.

Samepolitisk utvalg

Kommunen har et samepolitisk utvalg med fem medlemmer.

Utvalgets leder er Iris Gjertsen, Arbeiderpartiet.

Medlemmene er:
Cathrine M.Jørgensen, Senterpartiet

Thomas Røkenes, Senterpartiet

Arla R.Villhelmson, Arbeiderpartiet

Johan Anders Eira, Høyre

Møtekalender, sakspapirer og protokoller finner du her.

Ta kontakt med de politiske medlemmene hvis du har samiske saker som du ønsker å løfte, være det seg om samisk språk, kultur, samfunn, næring eller annet.