kl 15.00

I løpet av dagen har nå en ny person bosatt i Lavangen testet positivt for Covid-19. Ni personer i Lavangen er derfor nå satt i karantene. Dette har også medført at personell i kommunens barnehage er karantenesatt.  Barnehagen må derfor stenge pga personalmangel og vil være stengt tom søndag 0808.  

Fire av barna i barnehagen er også blitt definert som nærkontakt og er pålagt karantene. Foreldre til disse barna er allerede kontaktet av smittesporingsteamet. 

Ved evt spm kan dette rettes til smittesporingsteamet tlf 930 98 402

gOC 4jfDB 0wi gAAAABJRU 5ErkJggg==

Smittesituasjonen per 04.08.21

Smittesituasjonen i landet viser nå en stigende trend. Dette tilskrives deltavarianten av koronaviruset.

Alle steder der mange mennesker er samlet medfører økt smitterisiko.

Mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder.

Vi ber våre innbyggere om å bidra til å bremse videre smittespredning og bidra til å hindre mer inngripende tiltak:

  • Vaksine er det viktigste forebyggende tiltaket. Registrer deg for vaksinering hvis du ikke allerede har gjort det.
  • Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter opprettholdes for å bidra til effektiv smittesporing.
  • Vis varsomhet ved sosial kontakt, reduser besøk i private hjem og overhold smittevernreglene!
  • Bruk munnbind der det ikke er mulig å opprettholde avstandskravet.
  • Unngå reiser til steder der det må påregnes større smittefare.

For serveringssteder gjelder nasjonale retningslinjer:

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift med god hygiene.
  • 1 meters-grensen må overholdes til andre enn egen familie/ kohort.
  • Alkohol må kun serveres ved bordene, og det skal være sitteplass til alle gjester.
  • Registrer kontakt opplysninger på alle gjester for bruk i senere smittesporing. 

 

Kl 06.00

Det ble kvelden 03.08.21 meldt om 1 ny positiv koronatest Dyrøy kommune.  Ytterligere en person er satt i karantne i Dyrøy og 4 personer i Lavangen.  Personen er mest sannsynlig smittet under reise. Nærkontakter vil testes i dag. Det er også noen nærkontakter som er varslet tilhørende andre kommuner. 

nj aQANoAA 2gATTwIA 38BxPYvZGqJtu 4AAAAAElFTkSuQmCC