Det er ingen flere beboere eller ansatte i PRO-avdelingen som er smittet.   Totalt er det til sammen 15 smittede personer i Lavangen kommune. 

Sålangt er det ingen stor smittespredning i samfunnet.  Smitteutbruddet kan relateres til Lavangsheimen. 

Det er nå registrert et dødsfall blant de koronasmittede. 

Det er foreløpig ikke mottatt svar på alle prøvene.  Testresultater forventes å foreligge over helgen. 

Lokal korona-telefon til Astafjordlegen: tlf. 930 98 402 (besvares mellom 08.00-23.00) 

 

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI. 
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

 

Kriseledelsen