I Lavangen kommune er det pr. i dag registrert 17 smittede personer.   

 Sålangt er det ingen stor smittespredning i samfunnet, og det ansees å være en kjent smittevei.  Smitteutbruddet kan relateres til Lavangsheimen. 

 Det er foreløpig ikke mottatt svar på alle prøvene.  Testresultater forventes å foreligge over helgen. 

 

Lokal korona-telefon til Astafjordlegen: tlf. 930 98 402 (besvares mellom 08.00-23.00) 

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI. 
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

 

Kriseledelsen