Det har vært åpen teststasjon den 2307 i Salangen klokken 1115 og Lavangen klokken 1030 og 1700. Totalt har 47 personer testet seg. Mange har fått beskjed om negativt prøvesvar og status klokken 0900 den 2407 er at 23 prøvesvar ennå ikke er besvart. Det er ikke flere nye positive tester i Salangen, men en person i Lavangen har testet positivt i forbindelse med smittesporing. 

Det er opprettet eget smittesporingsteam. 

I Salangen er nå 1 person isolert og 22 personer i karantene. I Lavangen er 9 personer karantenesatt. 

Det vil være åpen teststasjon i morgen søndag den 250721 kl 1030 ved Salangen helsesenter.

I tillegg til tidligere informasjon oppfordrer vi nå alle som har besøkt følgende steder om å teste seg:  

*Lapphaugen turiststasjon tirsdag 20.07.21 mellom 1500-1900

*Coop Prix Tennevoll tirsdag 20.07.21mellom kl 1100-1200 og onsdag 21.07.21 kl 1500-1800

 

Vi minner alle på viktigheten av å la seg teste selv med lette luftveissymptomer slik at man raskt kan stoppe evt spredning av viruset, holde avstand og ha god  håndhygiene. 

 

Med hilsen

Kjell-Are Pettersen

Ass. Kommuneoverlege i Astafjordlegen