wMBBC 8y 6igjWgAAAABJRU 5ErkJggg==

Vi oppfordre alle, nok en gang, til å ta et tak for å bremse videre utbredelse av smitte slik at vi unngår en mer alvorlig situasjon med omfattende og inngripende tiltak, og konsekvenser for pågående vaksinasjon.

Med hilsen

Kjell-Are Pettersen
Ass. Kommuneoverlege i Astafjordlegen