Dose to vil bli flyttet til et kortere intervall for de som har blitt satt opp med 12 uker. En vil da få tildelt en ny time, og må heller ta kontakt på tlf 91555724 dersom timen ikke passer. En vil ikke få tildelt time med kortere intervall enn 4 uker. 

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksine foregår i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon vil også beskytte barnet etter fødsel. Se oppdaterte vaksineanbefalinger for gravide på www.fhi.no

Etter råd fra FHI har regjeringen besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere. De som er fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. 

Vi er nå kommet så langt i vaksineringen at det er få personer igjen som ikke har fått dose 1 av vaksine mot covid-19. Det er derfor viktig at det blir gitt tilbakemelding så fort som mulig om du ikke ønsker denne vaksinen! Dette for å lette arbeidet med å planlegge bestilling av doser ut gjennom høsten. Send gjerne sms til tlf 91555724 om dette gjelder deg. 

 

Vaksinekoordinator Ingrid Lambertsen